06 250 427 55

(ook buiten kantooruren)

aangesloten bij

Facilitair Kenniscentrum
Administratiekantoren en accountantskantoren

Voor verenigingen en stichtingen

Professionele ondersteuning voor non profit organisaties, waardoor hun continuïteit gewaarborgd wordt

Voor veel verenigingen, stichtingen en organisaties op het gebied van sport, cultuur, zorg en welzijn is het vaak moeilijk een penningmeester te vinden die ook de veelal omvangrijke administratieve werkzaamheden voor zijn rekening wil of kan nemen. Continuïteit is dan een belangrijke overweging om de administratie uit te besteden.

Wat kan AdFisc Services voor uw vereniging of stichting doen?

  • Het doorlichten en adviseren over de inrichting van de administratie
  • het meedenken en adviseren over financiële aangelegenheden
  • het uitzoeken van de mogelijkheden van en het aanvragen van subsidie en sponsoring
  • het opzetten en inrichten, op orde brengen, bijhouden en inboeken van de financiële, leden- en contributie administratie
  • het opstellen van de jaarrekening, de begroting, een subsidie aanvraag en verantwoording

Waarom zou u kiezen voor AdFisc Services?

AdFisc Services is een laagdrempelig administratiekantoor dat is opgericht en wordt gerund door Harry van der Helm. Hij heeft veel ervaring opgedaan als penningmeester met de administratieve organisatie en het financiële beleid van resp. een welzijnorganisatie, een gezondheidscentrum, een scoutingorganisatie, een sportevenementorganisatie en een muziekvereniging; en met het verkrijgen en verantwoorden van subsidies en sponsorgelden.
Zijn ambitie is deze kennis en ervaring professioneel / beroepsmatig in te zetten voor meerdere instellingen en organisaties op het gebied van sport, cultuur en zorg & welzijn.
Hij is pas tevreden wanneer u zijn  dienstverlening kwalificeert als betrouwbaar, deskundig en betaalbaar.

Wat kost de dienstverlening van AdFisc Services?

  • Een eerste globale doorlichting en advisering inclusief verkennende gesprekken (maximaal 2 dagdelen) is gratis.
  • Voor het eenmalig opzetten, inrichten en op orde brengen van een financiële, leden- en/of contributieadministratie wordt een passende offerte gemaakt waarbij uitgegaan wordt van een tarief van € 75 per uur excl. BTW.
  • Voor het bijhouden en inboeken van een administratie wordt jaarlijks een vast bedrag per periode afgesproken, uitgaande van € 45 per uur excl. BTW.
  • Voor het opstellen van de begroting, jaarrekening en/of externe (subsidie) verantwoording wordt jaarlijks een vast bedrag afgesproken waarbij uitgegaan wordt van een tarief van € 75 per uur excl. BTW.
  • Voor specifieke adviesopdrachten wordt eveneens uitgegaan van een tarief van (maximaal) € 75 per uur excl. BTW.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten?

Bel 06 250 427 55 of stuur een e-mail naar HAvanderHelm@adfiscservices.nl.