06 250 427 55

(ook buiten kantooruren)

aangesloten bij

Facilitair Kenniscentrum
Administratiekantoren en accountantskantoren

Projectmatige dienstverlening

AdFisc Services kan u ook bij projectmatige activiteiten professioneel en deskundig ondersteunen.

Wilt u een verandering in uw administratieve proces of informatievoorziening doorvoeren, maar beschikt u niet over de daarvoor benodigde deskundigheid en/of tijd? AdFisc Services kan u ook bij dergelijke projectmatige activiteiten professioneel en deskundig bijstaan.
Zo verzorgt AdFisc Services  de administratie en financiën van twee VvE’s binnen het concept ‘Brede school’. Voor veel (school)besturen niet zonder risico’s een onderschoven kind.

Starterbegeleiding

U heeft concrete ideeën en plannen voor het starten van een eigen bedrijf en hebt daarvoor ondersteuning nodig bij het zetten van de eerste stappen, met name wat betreft de formele, financiële en administratieve aspecten.
AdFisc Services heeft alle expertise in huis om u te begeleiden bij het starten van uw eigen bedrijf:

  • het maken van een stappenplan (to do list)
  • het opzetten van een financieel plan, een marketingplan en een ondernemingsplan
  • Het opzetten van een adequate administratie

Detachering

Hebt u door ziekte of personeelsverloop behoefte aan tijdelijke vervanging of uitbreiding op de administratie, bijv. om achterstanden weg te werken, of de jaarrekening op te stellen? AdFisc Services biedt de ondersteuning op maat die u nodig heeft.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten?

Bel 06 250 427 55 of stuur een e-mail naar HAvanderHelm@adfiscservices.nl.