06 250 427 55

(ook buiten kantooruren)

aangesloten bij

Facilitair Kenniscentrum
Administratiekantoren en accountantskantoren

Voor particulieren

AdFisc Services biedt particulieren een betaalbare en betrouwbare hulp bij belastingzaken, zorgaanvragen etc.

Ieder huishouden heeft een administratie bij te houden. Velen beschouwen de tijd die daaraan besteed moet worden, hoe belangrijk ze het ook vinden, als een noodzakelijk kwaad. Om voor een relatief eenvoudige boekhouding, vermogenspositie of belastingaangifte echter een administratiekantoor inclusief een dure accountant in te schakelen, is voor velen nog een te grote financiële stap. Met onderstaand aanbod wil AdFisc Services die stap kleiner en voor meer, met name ook oudere mensen mogelijk (lees: betaalbaar) maken.

Wat kan AdFisc Services voor u doen?

  • het opstellen van uw aangifte Inkomstenbelasting
  • het bijhouden van uw vermogenspositie; op maat, dus zoals u dat wilt
  • het voor u aanvragen van financiële tegemoetkoming voor huishoudelijke hulp, AWBZ of WMO zorg en voorzieningen, zorgtoeslag e.d.; incl. het invullen van formulieren en bewaken van de voortgang daarvan
  • uw (PGB) budgethouderschap ondersteunen en het opstellen van (bestedings) verantwoordingen
  • het met u meedenken, uitzoeken, adviseren en begeleiden bij financiële aangelegenheden

AdFisc Services rekent voor deze diensten een met u afgesproken vast bedrag, dus geen percentage van de inkomsten. Zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten?

Bel 06 250 427 55 of stuur een e-mail naar HAvanderHelm@adfiscservices.nl.